Mobirise

D o b r o d o š l i

Dalmatico sadržava cluster ekoloških maslinara Brača koji uzgajaju autohtone sorte maslina na prirodan (ekološki) način uz kontrolu certifikata. Dalmatico maslinovo ulje iz maslinika sa istočnog dijela otoka Brača je ekološko maslinovo ulje premium kvalitete (manje od 0,3 % SMK), proizvedeno od svježe ručno ubranih plodova maslina. Karakteristične je zeleno-zlatne boje, pikantnog umjereno gorkog okusa. Njegova uporabna vrijednost u gastronomiji kao začin je neograničena. Odličan je prilog svim salatama i sirevima, idealno se sljubljuje s krem juhama i kuhanim povrćem, pečenim mesom i ribom na žaru, a nezaobilazan je začin za gljive, šparoge i školjke kojima daje neprocjenjiv okus. Dalmatico ulje je nositelj višestrukih priznanja za kvalitetu.
Maslina Split 2009. - brončana medalja
Maslina Brač 2009. - srebrna medalja
Maslina Split 2010. - srebrna medalja
Maslina Split 2011. - zlatna medalja
Maslina Split 2012. - zlatna medalja
Novosadski sajam 2012 - zlatna medalja i vicešampion

S o r t i m e n t

OBLICA

Oblica je udomaćena sorta, a na srednjodalmatinskim otocima još je zovu i "bračka", plod joj je krupan, pomalo okrugao, težine oko 5 gr, a sadržaj ulja u plodu je od 15 do 18 posto. Dozrijeva od sredine listopada do sredine prosinca, a može se koristiti i za konzerviranje.

BUHAVICA

Buhavica ili kako je još zovu "vrhbračka" je autohtona sorta istočnog dijela otoka Brača, vrlo je rodna, otporna na bolesti i sušu, plod je krupan, težine 4 – 5 gr, a postotak ulja je oko 18%.

LEVANTINKA ILI "ŠOLTANKA"

Levantinka ili "šoltanka" vrlo je rodna i dobar oprašivač ostalih autohtonih sorti, no osjetljiva je na vremenske nepogode, ali i na bolesti, posebno na paunovo oko. Plod je težine od 3 do 5 gr, pomalo duguljast, rodi u grozdovima, a sadržaj ulja u plodu je oko 20%.

P r o i z v o d i

Zelena maslina
Dalmatico ekološko premium ekstradjevičansko
maslinovo ulje iz bračkih maslinika

Pakiranje:
0,25 L - 6 €
0,5 L - 10 €

Ekološko maslinovo ulje premium kvalitete (manje od 0,3% SMK), proizvedeno od svježe ručno ubranih plodova masilna. Karakteristične je zeleno-zlatne boje, pikantnog umjereno gorkog okusa

Crna maslina
Dalmatico ekološko premium ekstradjevičansko 
maslinovo ulje iz bračkih maslinika

Pakiranje:
0,25 L - 6 €
0,5 L - 10 €


Ekološko maslinovo ulje premium kvalitete (manje od 0,3% SMK), proizvedeno od svježe ručno ubranih plodova masilna. Karakteristične je zeleno-zlatne boje, pikantnog umjereno gorkog okusa

P o v i j e s t

Maslina je dominantni dio vrhbračkog pejsaža, stoljećima sjedinjena sa životom težaka istočnog dijela otoka Brača, današnje cijeline općine Selca, utkana je u sve pore njegova života, ona je jedinstvena i nezamjenjiva. Maslinarstvo u općini Selca nije samo gospodarska grana nego i način života, sve je podređeno maslini u svakom «stađunu» su određeni radovi u masliniku, a to je ujedno i glavna tema među težacima. A tek berba maslina, tih dana na otok dođu svi «rođaci iz grada», a po potrošnji kruha graniči s brojem gostiju kao usred ljeta. Maslina je duša otočnog pejsaža, obilježje mediteranske granice, ona je na našem otoku ukras u vrtu, ali i na balkonu, ona nam daje ljetni hlad, a zimi štiti od vjetra. Maslina je na otok donesena svakako u vrijeme kada i u drugim dijelovima uzmorske Hrvatske, tko ju je i kada donio Grci ili Rimljani ne može se sa sigurnošću utvrditi. Vjerujemo da je kultura uzgoja maslina na Braču, kao i drugdje na Mediteranu, stara zapravo isto toliko koliko i civilizacija. Kada su Hrvati došli na ovaj dio otoka Brača, našli su već dobro ukorijenjeno maslinarstvo i uljarstvo, na žalost nisu ga za dugo prihvatili, više su bili vezani za lozu, kozu i ovcu nego za masline koje u svojoj pradomovini nisu ni poznavali. Pojavom filoksere na vinovoj lozi, cijene vina naglo skaču, stoga mnogi Bračani krče maslinike i sade vinovu lozu. Ova «bartolomejska noć» u vrhbračkim maslinicima, posebno u Povljima, traje gotovo pola stoljeća u kojem vremenu je posječeno gotovo stotinu tisuća stabala. Na žalost uskoro se na vinovoj lozi pojavljuje trsna uš koja uništava gotovo sve nasade vinove loze i težaci ostaju na cjedilu ni vina ni ulja i tada nastupa seoba vrhbračana u prekomorske zemlje. Računa se, da se je sredinom 19. stoljeća na istočnom dijelu otoka Brača uzgajalo oko milijun stabala maslina ili četvrtinu od ukupnog brojauzgajanim stabala maslina na Braču (oko 3,5 milijuna stabala). Stoljeće kasnije, 1976. godine cijeli je otok Brač imao samo 350.000 stabala, brao se 131 vagon plodova masline i proizvodilo 2100 hektolitara vrlo traženog maslinovog ulja. Usporedbe radi, te iste godine Hvar je imao 131.000, Korčula 208.000, a Istra 57.000 rodnih stabala maslina. Još davne 1910. godine Marko Vrsalović, učitelj i poljoprivredni stručnjak iz Povalja, zapisuje i poručuje sumještanima: «Mili puče, maslina i njezino ulje – tvoja je glavna uzdanica».

.

G a l e r i j a